El fet de comprar l’entrada per al Festival Coordenades 2018, suposa implícitament l’acceptació de les següents normes d’accés:

 1. Per entrar al Festival Coordenades serà necessari tenir en posessió l’entrada, que ha d’estar completa i en bones condicions. Si aquesta entrada té alguna esmena, o sembla falsificada, o està trencada,  autoritzarà a l’organitzador a privar al seu portador de l’accés als recintes.
 2. Només es garanteix l’autenticitat de les entrades comprades a través de codetickets o als punts de venda anunciats per l’organitzador. L’organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada. Està prohibida la revenda d’entrades.
 3. A partir de les 16h es podrà accedir al recinte només amb l’entrada. Al moment d’entrar el personal d’accés col·Locara una polsera identificativa del Festival. Aquesta s’haurà de dur visible en tot moment.  No està permesa l’estada al recinte sense la polsera. Un cop a dins i per respecte al descans dels veïns, només se’n podrà sortir i tornar amb la polsera fins a les 23h. A partir de les 23h l’accés només estarà permès a les persones que arribin amb l’entrada nova encara sense validar.
 4. No es pot entrar amb animals dins el recinte, excepte per raons de salut.
 5. El menjar i beguda de fora el recinte no podrà ser introduït a dins.
 6. Tampoc està permesa l’entrada de cap envàs o objecte que l’organització consideri perillós o nociu.
 7. No es vendran begudes alcohòliques a menors de 18 anys, tal com estableix la llei.
 8. Està totalment prohibit el consum d’estupafaents. Qualsevol persona que fomenti el seu consum, o sigui enganxada consumint-ne, serà directament expulsada del recinte.
 9. En cap cas es retornaran les entrades un cop adquirides, si no és per un motiu justificat de malaltia o lesió greu.
 10. Amb la compra de l’entrada, es dona dret a PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS S.L. per utilitzar les imatges i videos que es realitzin per a properes edicions, en temes de publicitat a xarxes, internet, mitjans de comunicació, o altres suports. Per altra banda, tambe s’autoritza a PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS S.L. a utilitzar les dades personals per a estudis propis de mercat, o per utilitzar el mail per a promocionar noves edicions o concerts. Es pot exercir el dret de rectificació enviant un mail a l’e-mail: info@festivalcoordenades.cat
 11. L’organització es reserva en tot cas el dret d’admissió.